EN | IT | ES | MK | GR |

news image
Конзорциумот на Романски патишта беше во Лече (ИT) на првиот состанок на СИТЕ ПАТИШТА ВОДАТ ДО РИМ, проект Еразмус +

Конзорциумот на РИМСКИ ПАТИШТА беа во Лече на 28-ми ноември, каде домаќин беше италијанскиот Партнер универзитет од Саленто, за започнување на состанокот на СИТЕ ПАТИШТА ВОДАТ ДО РИМ, проект ко-финансиран од програмата Еразмус + на Европската комисија која вклучува конзорциум на 8 партнери од 5 земји (Белгија, Италија, Грција, Македонија и Шпанија).
Целта е да им овозможиме на универзитетските студенти да ги идентификуваат и да ги следат најдобрите стратегии за да го максимизираат економското враќање на мрежата за антички патеки, да развијат основни и трансверзални вештини како што се самоувереност, лидерство и можност за работа во групи, решавање на проблеми, мастеринг на дигитални вештини и повеќе-јазичност.
На состанокот, Партнерите се претставија во кратка презентација, потоа се разгледуваше административниот аспект, се разговараше за Отворената едукативна платформа која ќе биде достапна на сите јазици на Конзорциумот, заедно со задачите за дисеминација и експлоатација за да се овозможи проектот познат во Територија на ЕУ.