EN | IT | ES | MK | GR |

Εταίροι

All Routes Lead To Rome - Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Ρώμη

IHF, INSTITUT DE HAUTE FORMATION AUX POLITIQUES COMMUNAUTAIRES ASBL

Το IHF, Institut de Haute Formation aux Politiques Communautaires ASBL, είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που ιδρύθηκε στις Βρυξέλλες (Βέλγιο) το 2003. Κύριος στόχος του IHF είναι να παράσχει στην κοινότητα (συμπεριλαμβανομένων των μη κερδοσκοπικών οργανισμών και των τοπικών αρχών) βοήθεια για την ανάπτυξη μιας ευρύτερης διεθνούς συνεργασίας μέσω δράσεων εξειδικευμένης κατάρτισης σχετικά με τις Ευρωπαϊκές πολιτικές και τη διάδοση των Ευρωπαϊκών αξιών. Ένα από τα μέσα για την επίτευξη αυτού του στόχου είναι η διοργάνωση ιδιαιτέρως εξειδικευμένων μαθημάτων και σεμιναρίων που επικεντρώνονται στην ανάπτυξη ευρωπαϊκών σχεδίων. Τα μαθήματα επικεντρώνονται στις πολιτικές και τη νομοθεσία της ΕΕ, στις διεθνείς σχέσεις και στη διαχείριση έργων, προωθώντας τη δυνατότητα συμμετοχής σε προγράμματα που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ. Το IHF διοργανώνει επίσης ομάδες μελέτης στις Βρυξέλλες για νέους πτυχιούχους, εκπροσώπους τοπικών αρχών, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, πανεπιστήμια, προωθώντας δραστηριότητες κινητικότητας σε διαφορετικά επίπεδα κατάρτισης. Από το 2004, το IHF διοργάνωσε περισσότερες από 40 επισκέψεις μελέτης στις Βρυξέλλες για περισσότερα από 500 άτομα. Το IHF συμμετείχε ως συνεργάτης σε προηγούμενα έργα χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ, συμβάλλοντας κυρίως σε δραστηριότητες διάδοσης και αξιοποίησης. Το IHF παρέχει περαιτέρω βοήθεια μέσω της συνεχούς παρακολούθησης της νομοθεσίας της ΕΕ και των δραστηριοτήτων του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου, καθώς και μέσω της επακόλουθης διάδοσης συναφών πληροφοριών, της παροχής βοήθειας στην αναζήτηση εταίρων και την οικοδόμηση δικτύων. Χάρη στην παρουσία του στις Βρυξέλλες, το IHF ASBL ανέπτυξε σχετική εμπειρία στην οργάνωση δραστηριοτήτων διάδοσης και αξιοποίησης σε επίπεδο ΕΕ, μέσω επαφών με τους ευρωβουλευτές, άλλους ευρωπαϊκούς οργανισμούς και θεσμούς, ενδιαφερόμενους φορείς, ομάδες καταναλωτών κλπ.


Διαβάστε περισσότερα

IDP SAS

Το IDP, με υποκαταστήματα στην Ιταλία και τις Βρυξέλλες, ιδρύθηκε το 1996 από εταίρους που εργάζονται από το 1991 στις Βρυξέλλες στο πλαίσιο των πολιτικών της ΕΕ και των προγραμμάτων χρηματοδότησης της ΕΕ. Στηρίζεται σε εμπειρία μεγαλύτερη από 20 χρόνια στην ανάπτυξη, υποβολή και διαχείριση επιτυχημένων Ευρωπαϊκών έργων. Από το 1999, η IDP αναπτύσσει και παρέχει επίσης εξειδικευμένα μαθήματα κατάρτισης για σπουδαστές Επαγγελματικής Κατάρτισης και ενήλικες εκπαιδευόμενους εστιάζονταν αποκλειστικά σε ζητήματα που σχετίζονται με την ΕΕ (θεσμικά όργανα της ΕΕ, πολιτικές, προγράμματα, διαχείριση έργων κ.λπ.), παρέχοντας κατά μέσο όρο +1000 ώρες / έτος κατάρτιση σε +550 ενήλικες συμμετέχοντες / έτος. Επίσης, η IDP διοργανώνει επισκέψεις μελέτης στις Βρυξέλλες στα θεσμικά όργανα της ΕΕ ή την ομαδική συμμετοχή ενηλίκων εκπαιδευόμενων σε σημαντικά γεγονότα της ΕΕ (όπως οι Open Days of DG Regio). Επιπλέον, συμμετέχει σε όλες τις εκδηλώσεις της ΕΕ που πραγματοποιούνται στις Βρυξέλλες (ημερίδες, συνέδρια, συναντήσεις κ.λπ.) και έχει τακτικές επαφές με αξιωματούχους και εκπροσώπους οργανισμών που εδρεύουν στις Βρυξέλλες, επαγγελματίες, ενώσεις και έργα. Ως φορέας παροχής υπηρεσιών κατάρτισης, η IDP οργανώνει, διαχειρίζεται και παρέχει υψηλής ποιότητας εξειδικευμένη κατάρτιση για τις τοπικές και άλλες δημόσιες αρχές, εστιάζοντας στις διάφορες πτυχές της διαχείρισης έργων, τον σχεδιασμό, τη χρηματοοικονομική διαχείριση, την υλοποίηση, τη συγκέντρωση κεφαλαίων κλπ. Εκτός από την εξυπηρέτηση του δημοσίου τομέα και του τρίτου τομέα, η IDP προσφέρει υπηρεσίες σε θεσμικούς πελάτες τόσο από τις εθνικές όσο και από τις περιφερειακές κυβερνήσεις. Επιπλέον, η IDP είναι επί του παρόντος εργολήπτης των θεσμικών οργάνων / οργανισμών της ΕΕ, ο οποίος υπέγραψε το 2010 δύο συμβάσεις βάσει ανταγωνιστικής προσφοράς.


Διαβάστε περισσότερα

INTERNET WEB SOLUTIONS

Η Internet Web Solutions είναι ένας κορυφαίος πάροχος υπηρεσιών πληροφορικής και τεχνολογίας με έδρα τη Μάλαγα. Το επιχειρηματικό του σχέδιό της έχει λάβει το πρώτο βραβείο από την πόλη της Μαδρίτης στον Εθνικό Επιχειρηματικό Διαγωνισμό που χρηματοδοτείται από το IdeCesem Business School. Η Internet Web Solutions εξειδικεύεται σε τομείς όπως ο επαγγελματικός σχεδιασμός διαδικτύου ,ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών, ανάπτυξη λογισμικού, λύσεις για E-Commerce, έργα διαδικτυακής μάθησης and στρατηγικές SEO. Παρέχει επίσης λύσεις ηλεκτρονικού μάρκετινγκ και ποιοτικές υπηρεσίες μετάφρασης. Η Internet Web Solutions παρέχει υψηλής τεχνολογίας, προσαρμοσμένο και ποιοτικό σχεδιασμό ιστοσελίδων, υπηρεσίες ανάπτυξης ιστοσελίδων και ανάπτυξης λογισμικού με τις τελευταίες και αναδυόμενες τεχνολογίες διαδικτύου, και συγκεκριμένα PHP, Java Script, AjAx και νεότερες γλώσσες όπως DHTML IT. Η Internet Web Solutions αποτελείται από μια ομάδα προσηλωμένη στο αποτέλεσμα η οποία αποτελείται από σχεδιαστές λογισμικού / διαδικτύου / δημιουργικού, εμπειρογνώμονες σε SEO, προγραμματιστές λογισμικού και επαγγελματίες μάρκετινγκ. Στόχος μας είναι να καταστήσουμε την τεχνολογίες πληροφορικής πολύ πιο προσιτές τόσο στο γενικό όσο και το εξειδικευμένο κοινό.


Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιου Τουρισμού και Διαχείρισης στα Σκόπια

Το Πανεπιστήμιο Τουρισμού και Διαχείρισης στα Σκόπια είναι ένα μοναδικό, σύγχρονο και καλά εδραιωμένο ίδρυμα. Ιδρύθηκε το 2006 και είναι επί 13 χρόνια αφιερωμένο στη γνώση. Δημιουργούμε, παρέχουμε και διατηρούμε υψηλή ποιότητα στην εκπαίδευση, διασφαλίζοντας και προωθώντας την παράδοση, εκπαιδεύοντας ηγέτες που είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις στην επαγγελματική τους καριέρα στον ταξιδιωτικό και τουριστικό τομέα, τις δημόσιες σχέσεις, τη διοίκηση επιχειρήσεων, το μάρκετινγκ, τη διαχείριση, τα οικονομικά, τη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού και την πληροφορική. Με αυτό τον τρόπο δημιουργούμε ηγέτες οι οποίοι, με την πλήρη συμμετοχή τους στους οργανισμούς όπου εργάζονται, συμβάλλουν στην προώθηση της κοινωνίας εν γένει. Όντας μέλος του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού (UNWTO) μπορούμε να αναπτύξουμε περιφερειακή και διεθνή συνεργασία με πανεπιστήμια και συναφείς οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στους επιστημονικούς κλάδους που παρέχει το Πανεπιστήμιο. Αυτό που κάνει το Πανεπιστήμιό μας ένα ίδρυμα υψηλού επιπέδου είναι τα βραβεία που του έχουν απονεμηθεί, το επαγγελματικό ακαδημαϊκό προσωπικό και το βάθος της γνώσης και της εμπειρίας που οι φοιτητές αποκομίζουν κατά τη φοίτησή τους. Αποκτούν ποιοτική εκπαίδευση και βιώνουν μερικές από τις πιο ευχάριστες στιγμές της φοιτητικής ζωής ενώ παράλληλα συντελούν στο να κάνουμε το Πανεπιστήμιό μας ένα πραγματικά πολυδιάστατο και διεθνές εκπαιδευτικό ίδρυμα.


Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο του Oviedo (UNIOVI)

Το Πανεπιστήμιο του Oviedo (UNIOVI) είναι ένα δημόσιο ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και έρευνας που βρίσκεται στην Αστούρια (Ισπανία). Με περίπου 18.000 προπτυχιακούς και 8.000 μεταπτυχιακούς φοιτητές και 2.000 ερευνητικό προσωπικό σε περισσότερα από 30 τμήματα και σχολές μηχανικών σε τρεις πανεπιστημιουπόλεις, είναι το βασικό ερευνητικό κέντρο στην περιοχή. Το 2009, το Πανεπιστήμιο του Oviedo αναγνωρίστηκε από το Ισπανικό Υπουργείο Παιδείας ως Campus of International Excellence (CIE). Έκτοτε, περίπου 95 ερευνητικές ομάδες από το Πανεπιστήμιο του Oviedo έχουν προωθήσει, υποστηρίξει, συμμετάσχει και αναπτύξει περίπου 246 Ευρωπαϊκές προτάσεις Ε&Α από τις οποίες χρηματοδοτήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 25 έργα Έρευνας & Ανάπτυξης σε Ευρωπαϊκά πλαίσια όπως το H2020 και το Erasmus + .


Διαβάστε περισσότερα

Demostene

Το Demostene Centro Studi per la Promozione dello Sviluppo Umano είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που εδρεύει στο Latiano της Ιταλίας. Γεννήθηκε το 2014 χάρη στη δημόσια χρηματοδότηση της Επαρχίας του Μπρίντιζι για τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων στον ψηφιακό τομέα και τις νέες τεχνολογίες. Το όνομα και ο σκοπός του είναι εμπνευσμένα από ένα ανέκδοτο από τη ζωή του Δημοσθένη, ενός Αθηναίου ρήτορα και πολιτικού. Έπασχε από ένα σοβαρό πρόβλημα ομιλίας: τραύλιζε. Ο Δημοσθένης ήταν τόσο απογοητευμένος που άρχισε να σκέφτεται να εγκαταλείψει την αποστολή του λόγω αυτού του περιορισμού. Αλλά μια μέρα τον συμβούλεψαν να βάλει μερικά βότσαλα κάτω από τη γλώσσα του και να αγορεύει δυνατά για ώρες. Η σκληρή προπόνηση δούλεψε και έγινε ένας από τους μεγαλύτερους ρήτορες όλων των εποχών. Το ίδρυμά μας εμπνέεται από αυτό το ανέκδοτο: θα θέλαμε να προσφέρουμε στους ανθρώπους που συναντούμε τη βοήθεια και τα εργαλεία που χρειάζονται για να ξεπεράσουν τους περιορισμούς τους, να αναπτύξουν τα ταλέντα τους και να ακολουθήσουν τον αρχικό τους προορισμό. Με μια φράση, αυτό που επιδιώκουμε να κάνουμε είναι Η ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ. Πιο συγκεκριμένα, το Demostene: • Προωθεί την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών ενθαρρύνει τους νέους και τους ενήλικες να βελτιώσουν τις ψηφιακές τους δεξιότητες μέσω ποιοτικής κατάρτισης σε τοπικό, εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο, προκειμένου να βελτιώσουν τις προοπτικές σταδιοδρομίας τους και να ενισχύσουν τις επιχειρηματικές τους ικανότητες. • Προάγει την ενεργό συμμετοχή στα κοινά και τη δημοκρατική συμμετοχή μέσω της δημιουργίας ενός δομημένου διαλόγου μεταξύ της κοινωνίας των πολιτών και των αρμόδιων για τη λήψη πολιτικών αποφάσεων. • Προωθεί την κοινωνική και πολιτιστική συγκέντρωση μεταξύ πολιτών από την Ευρώπη για την ανάπτυξη της συλλογικής αίσθησης της Ευρωπαϊκής ιθαγένειας μέσω έργων κινητικότητας, εθελοντικής εμπειρίας στο εξωτερικό και συνάντησης με ανθρώπους που προέρχονται και από μη ευρωπαϊκές χώρες Από την ίδρυσή του το Demostene εργάζεται σε διεθνείς κοινοπραξίες σε πολλά Ευρωπαϊκά έργα που συγχρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σε διάφορους τομείς δράσης.


Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ) και ομάδα DAISSy

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ) είναι το μοναδικό Ελληνικό πανεπιστήμιο που προσφέρει τυπική και μη τυπική δια βίου εκπαίδευση, τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο, σε περισσότερους από 40.000 φοιτητές που είναι διασπαρμένοι σε όλη τη χώρα. Η μεθοδολογία της εκπαίδευσης συνδυάζει την εξ αποστάσεως μάθηση με τις αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από ψηφιακό υλικό και διαδικτυακές συναντήσεις και χρησιμοποιεί διαδικτυακές πλατφόρμες και εργαλεία κατάρτισης. Περίπου το 80% των φοιτητών του είναι εργαζόμενοι επαγγελματίες που αναζητούν περαιτέρω εκπαίδευση για να βελτιώσουν ή να αλλάξουν τη σταδιοδρομία τους, κι έτσι το ΕΑΠ έχει αναπτύξει μόνιμη σύνδεση με την αγορά εργασίας, τα δίκτυα επαγγελματιών και τους φορείς επαγγελματικής ανάπτυξης. Η ερευνητική ομάδα DAISSy (Dynamic Ambient Intelligent Sociotechnical Systems) της Σχολής Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας του ΕΑΠ ιδρύθηκε το 2001 από ερευνητές με υψηλή εξειδίκευση και όραμα την ευρεία υιοθέτηση της Περιρρέουσας Νοημοσύνης από την κοινωνία, πραγματοποιώντας υπεύθυνη έρευνα και καινοτομία. Το όραμα των ερευνητών της ομάδας DAISSy είναι να συμβάλλει στην ανάπτυξη μιας προηγμένης ανθρώπινης κοινωνίας, επινοώντας τεχνολογία που προσαρμόζεται και υποστηρίζει τις ανθρώπινες ανάγκες και όχι το αντίστροφο! Η DAISSy πραγματοποιεί εκπαιδευτική και τεχνολογική έρευνα με επίκεντρο την κοινωνία και έχει συσσωρεύσει πολυετή εμπειρία σε συστήματα κινητού και διάχυτου υπολογισμού και στο Διαδίκτυο των Πραγμάτων, στην εξόρυξη γνώσης και τις σημασιολογικά εμπλουτισμένες εφαρμογές, τα έξυπνα περιβάλλοντα, τις εφαρμογές 3D / AR, τα συστήματα κοινωνικής πληροφορικής, τις πλατφόρμες μάθησης ομοτίμων, την εφαρμογή των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, στα Μαζικά Ανοικτά Διαδικτυακά Μαθήματα (MOOCs), στα Serious Games, στην παραγωγή ψηφιακού περιεχομένου, στη διασφάλιση ποιότητας και τυποποίηση, στα πλαίσια ικανοτήτων και προσόντων, στην αναβάθμιση δεξιοτήτων, στην επαγγελματική ανάπτυξη, στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση και κατάρτιση ενηλίκων, στην εκπαίδευση STEM, στην κοινωνική έρευνα, στην πολιτιστική διαμεσολάβηση, στη διαφορετικότητα και ένταξη κ.α. Από τη στιγμή της ίδρυσής της, η DAISSy έχει συμμετάσχει σε περισσότερα από 45 εθνικά και Ευρωπαϊκά έργα, σε διάφορα πλαίσια (π.χ. FP5, FP6, FP7, Lifelong Learning, Erasmus+, H2020, AMIF, REC, κ.λπ.) συγκεντρώνοντας συνολική χρηματοδότηση μεγαλύτερη από 2,5 εκατ. ευρώ. Σήμερα η ομάδα απασχολεί πάνω από 25 άτομα, μεταξύ των οποίων καθηγητές Πανεπιστημίων, διδάκτορες και κατόχους Μεταπτυχιακών τίτλων, ερευνητές στην πληροφορική, την τεχνητή νοημοσύνη και τις κοινωνικές επιστήμες, έμπειρους μηχανικούς πληροφοριακών συστημάτων, προγραμματιστές και προσωπικό διαχείρισης. Περισσότερες πληροφορίες για την DAISSy υπάρχουν στο διαδίκτυο (http://daissy.eap.gr) και στο LinkedIn (daissyresearchgroup). Μπορείτε να ακολουθήσετε τη DAISSy στο FaceBook (@DAISSyResearchGroup), το Twitter (@daissy_research) και στο YouTube (DAISSy Research Group). Υπεύθυνος επικοινωνίας: Καθ. Αχιλλέας Καμέας, info@daissy.eap.gr


Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο του Salento

Το Πανεπιστήμιο του Salento είναι ένα νέο δυναμικό πανεπιστήμιο, πρόθυμο να επεκταθεί και να αποδείξει τις δυνατότητές του σε εθνικό και διεθνές επίπεδο με εφαλτήριο το "τακούνι" της Ιταλίας. Από το 1955 το Πανεπιστήμιο του Salento έχει ως στόχο την προώθηση της γνώσης, των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων και έχει προσφέρει ένα ευρύ φάσμα εκπαιδευτικών ευκαιριών. Από τη Νομική έως τις Φυσικές Επιστήμες, τα Οικονομικά έως το Πολυτεχνείο, τις Ανθρωπιστικές σπουδές έως τα ΜΜΕ, το Πανεπιστήμιο παρέχει ακαδημαϊκές οδούς για μια πληθώρα επαγγελμάτων καθώς και μεταπτυχιακά και εξειδικευμένα προγράμματα σπουδών προσαρμοσμένα στις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Έχει επίσης Σχολή Διδακτορικών και Σχολές Μεταπτυχιακών σπουδών στην Πολιτιστική Κληρονομιά και τα Νομικά επαγγέλματα. Η διάσημη σχολή ISUFI Grandes écoles προσφέρει υψηλού επιπέδου προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σε υποτρόφους φοιτητές με σκοπό την προώθηση της αριστείας. Το Πανεπιστήμιο του Salento έχει αναπτυχθεί ταχύτατα τα τελευταία χρόνια, εδραιώνοντας και ενισχύοντας τον ρόλο του ως θεμέλιο λίθο του τοπικού πολιτιστικού και κοινωνικού συστήματος. Οκτώ τμήματα παρέχουν υπηρεσίες και πληροφορίες στους φοιτητές καθώς και τριάντα τρία ερευνητικά κέντρα σε όλη την περιφέρεια του Salento: ειδικότερα, το "Τμήμα Ιστορίας, Κοινωνίας και Ανθρωπιστικών Σπουδών" είναι ο συντονιστής εταίρος του έργου ALL ROUTES LEAD TO ROME και έχει σημαντική συμμετοχή σε σχέδιο συνεργασίας που αφορά στην κατάρτιση, την τοπική ανάπτυξη και την ανάπτυξη ικανοτήτων τα τελευταία χρόνια.


Διαβάστε περισσότερα