EN | IT | ES | MK | GR |

Обука

All Routes Lead To Rome
Историја и развојна улога на римските патишта

Римските патишта биле физичка инфраструктура од витално значење за одржување и развој на римската држава и биле изградени од околу 300 пред Христа (п.н.е.) преку проширување и консолидација на Римската Република и Римската империја. Тие обезбедиле ефикасни средства за копнено движење на војски, службени лица, цивили, внатрешен превоз на службени комуникации и трговска стока. Овaa инфраструктурa билa неопходнa за одржување на империјата, дозволувај...

Оди до курсотРамката на културното претприемништво во Европа

Културен претприемач е претприемач кој создава бизнис што е втемелен во уметноста, креативно наклонет и / или е релевантен за културното наследство на одредена заедница. Целта на нивните деловни потфати е да се решат социјалните проблеми со поместување на системите за верување и ставовите. Во проценката на влијанието на програмата Креативна Европа на ЕУ, Европската комисија ја подвлекува трансформативната економска и социјална моќ на културата: ку...

Оди до курсотКултурната економија: како да се подобри културното наследство во нова одржлива економија

На крајот од овој модул, студентот ќе може да разбере како културното наследство може да помогне во промовирање на регионалните и локалните економии и да идентификува стратегии за подобрување на културното наследство и да го направи одржливо....

Оди до курсотЗаконодавство за културно европско наследство

Благодарение на овој курс ќе ја научите улогата на Европската унија за зачувување на нејзината култура и историја. Преку програми за финансирање, проекти за унапредување на европската култура и историја, исто така, можат да се активираат од претприемничка перспектива. УНЕСКО исто така, таа игра голема улога во културното наследство. Преку конвенција и агенда има за цел да ги охрабри земјите да ја потпишат Конвенцијата за светско наследство и да об...

Оди до курсотЕлементи на образование за претприемништво

Овој курс вклучува тренинг сесија и примери кои нудат различни модалитети за крајно ангажирање на студентите и задржување на содржината. Секоја единица содржи низа лекции кои вклучуваат воведување содржина, виртуелно демонстрирање на таа содржина и повторна можност за вежбање на таа содржина. ...

Оди до курсотУпатства за тоа како да започнете претпријатие

Следниот модул се состои од многу краток вовед во најважните работи за претприемништво. Одлучивме да се фокусираме на главните теоретски претпоставки кои ја дефинираат претприемничката рамка за млади амбициозни претприемачи со малку познавање на управувањето и бизнисот воопшто. Притоа, ја истакнавме дефиницијата за претприемништво, како од академска, така и од пооперативна перспектива; формалните разлики помеѓу претприемачи и менаџери; основите на...

Оди до курсотАлатки за опишување и потврдување на деловни идеи

Во овој модул ќе научите колку е клучно да се пренесе за кратко време вашата деловна идеја и визија и како можете едноставно да ги потврдите. Во првиот дел ќе научите што е краток опис, зошто е толку важно за вашата деловна активност да имате силен сублимиран опис и како да направите добар. Давањето краток опис не е воопшто едноставно. Треба да го покаже вашиот деловен отпечаток, вашата визија и, доколку ситуацијата го овозможи тоа, врските помеѓу...

Оди до курсотКомуникација преку Интернет, видливост и вмрежување за бизниси од културен туризам

Овој курс нуди јасна и лаконска обука за планирање, управување и подобрување на вашата веб-страница на пребарувачите и социјалните медиуми....

Оди до курсотСобирање и анализа на податоци

Овој модул ќе биде поделен на две главни активности: прво, ќе научите како да ги проценувате потребите и можностите од територијата; втората активност е посветена на прикажување на квантитативниот пристап кон анализата на податоците; таму, ќе научите да извлекувате знаење од податоците собрани и од територијата и од потенцијалните клиенти. Идентификацијата на потенцијалниот пазар и клиент се воведува со прикажување на некои од главните и официјалн...

Оди до курсотКултурни рути и туризам

Овој курс вклучува тренинг сесија за културни рути и некои видови алтернативен туризам, адекватни да се имплементираат во однос на Културната рута....

Оди до курсот