EN | IT | ES | MK | GR |
© Sasha Trubetskoy MMXVII
sashat.me

Самовработливост

Во овој дел ќе најдете корисни содржини за развој на самовработливоста

Дигитално претприемништво

Во овој дел ќе најдете корисни содржини за поттикнување на дигиталното претприемништво.

Оддржлив и културен туризам

Во овој дел ќе најдете корисни содржини за зајакнување на оддржливиот и културен туризам.

Сите патишта водат до Рим

Самовработливост во античките римски патишта

Основата на проектот „Сите патишта водат до Рим“ е да се обезбеди обука, алатки и логистичка поддршка на младите луѓе кои сакаат да го искористат економскиот потенцијал на античките римски патишта во однос на вработливоста, само -претприемништвото и локалниот развој. Целта е да им се дадат знаења, да ги прошират своите можности и да ги изострат своите вештини. Ова ќе ги оспособи да ги идентификуваат стратегиите и да ги истражат економските можности што ја зголемуваат економската вредност на мрежата од римски патишта.

Дознај повеќе

ПРЕЗЕНТАЦИЈА НА ПРОЕКТОТ СИТЕ ПАТИШТА ВОДАТ ДО РИМ ОРГАНИЗИРАН ОД УНИВЕРЗИТЕТОТ ЗА ТУРИЗАМ И МЕНАЏМЕНТ ВО СКОПЈЕ

Презентацијата на проектот се одржа на 11 декември 2021 година. Универзитето&#...

Конзорциумот на Романски патишта беше во Лече (ИT) на првиот состанок на СИТЕ ПАТИШТА ВОДАТ ДО РИМ, проект Еразмус +

Конзорциумот на РИМСКИ ПАТИШТА беа во Лече на 28-ми ноември, каде домаќин бе...

Партнери во конзорциумот