EN | IT | ES | MK | GR |

Новости

Сите патишта водат до Рим

ПРЕЗЕНТАЦИЈА НА ПРОЕКТОТ СИТЕ ПАТИШТА ВОДАТ ДО РИМ ОРГАНИЗИРАН ОД УНИВЕРЗИТЕТОТ ЗА ТУРИЗАМ И МЕНАЏМЕНТ ВО СКОПЈЕ

Презентацијата на проектот се одржа на 11 декември 2021 година. Универзитетот за туризам и менаџмент во Скопје го организираше настанот. Поради Ковид пандемијата, бројот на учесници беше ограничен. Настанот го отвори Аце Миленковски, ректор на Универзитетот за туризам и менаџмент - Скопје (УТМС). Тој нагласи дека проектот е насочен кон студентите кои во моментот се дел од некој универзитет и би сакале, на крајот од нивните студии, да бидат ангажирани во бизнис што вклучува промоција на европското културно наследство, особено римските патишта и местата поврзани со нив и од нив. Сашко Граматниковски, декан на Факултетот за туризам при УТМС, беше следниот презентер, кој разговараше за предизвиците во оваа област, давајќи им на учесниците суштински информации за целите и задачите на проектот. Дејан Наковски покажа некои статистички податоци од спроведените анкети за обуките. Потоа, имаше преглед на и резултати од интелектуалните аутпути. На крајот, Горан Апостоловски ја претстави платформата Сите патишта водат до Рим (https://www.romanroutes.eu/) и чекор по чекор им објасни на учесниците како да ја посетат, да се најавват, но и како да ги користат курсевите за обука. Исто така, на овој настан студентите и другите учесници имаа можност да ги споделат своите ставови за темите. На наше големо задоволство, тие развија многу продуктивна дискусија.


Прочитај повеќе

Конзорциумот на Романски патишта беше во Лече (ИT) на првиот состанок на СИТЕ ПАТИШТА ВОДАТ ДО РИМ, проект Еразмус +

Конзорциумот на РИМСКИ ПАТИШТА беа во Лече на 28-ми ноември, каде домаќин беше италијанскиот Партнер универзитет од Саленто, за започнување на состанокот на СИТЕ ПАТИШТА ВОДАТ ДО РИМ, проект ко-финансиран од програмата Еразмус + на Европската комисија која вклучува конзорциум на 8 партнери од 5 земји (Белгија, Италија, Грција, Македонија и Шпанија). Целта е да им овозможиме на универзитетските студенти да ги идентификуваат и да ги следат најдобрите стратегии за да го максимизираат економското враќање на мрежата за антички патеки, да развијат основни и трансверзални вештини како што се самоувереност, лидерство и можност за работа во групи, решавање на проблеми, мастеринг на дигитални вештини и повеќе-јазичност. На состанокот, Партнерите се претставија во кратка презентација, потоа се разгледуваше административниот аспект, се разговараше за Отворената едукативна платформа која ќе биде достапна на сите јазици на Конзорциумот, заедно со задачите за дисеминација и експлоатација за да се овозможи проектот познат во Територија на ЕУ.


Прочитај повеќе